Du thuyền Valentine

Du thuyền Valentine

- 9 Đánh giá

 • Nov 04, 2020
  US$498.0

  3

  69h 53m 53s

  -7%

  Du thuyền Valentine Premium 2 ngày/ 1 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.5

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Tuan Chau Harbor - vi- Sung Sot Cave + thêm nữa - vi-Titop Island - vi-Tuan Chau Harbor - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31VAP01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$249.0

  From: US$498.0

 • Nov 02, 2020
  US$313.0

  11

  2h 7m 7s

  -18%

  Du thuyền Valentine 3 ngày/ 2 đêm

   

  Xem bản đồ

  6.9

  3 phản hồi - Medium


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Tuan Chau Harbor - Làng chài Cửa Vạn + thêm nữa - vi- Sung Sot Cave - vi-Titop Island - vi-Tuan Chau Harbor - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31VAL02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$104.0

  From: US$313.0

 • Nov 02, 2020
  US$208.0

  9

  2h 7m 7s

  -18%

  Du thuyền Valentine 2 ngày/ 1 đêm

   

  Xem bản đồ

  6.8

  2 phản hồi - Medium


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Tuan Chau Harbor - vi- Sung Sot Cave + thêm nữa - vi-Titop Island - vi-Tuan Chau Harbor - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31VAL01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$104.0

  From: US$208.0

 • Nov 01, 2020
  US$792.0

  4

  26h 7m 7s

  -9%

  Du thuyền Valentine Premium 3 ngày/ 2 đêm

   

  Xem bản đồ

  8.0

  1 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Tuan Chau Harbor - Làng chài Cửa Vạn + thêm nữa - vi- Sung Sot Cave - vi-Titop Island - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31VAP02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$264.0

  From: US$792.0