What you’ll get

 • Th?i h?n s? d?ng d?ch v? : 1 day

 • Kh?i hnh :

 • Ph h?p :

 • Lo?i hnh : Tour trn ??t li?n

 • Product Code : T88PQB13

T?ng quan

?i?m n?i b?t

OPTION TYPE MAX RATES PRICE DETAIL TOTAL
vi-Group tour

vi-Group tour

Kch th??c: N/A

Kch th??c gi??ng: N/A

Hi?n th? thm

vi-10% OFF

vi-10% OFF

Expired on Jan 01 2021


Ch?n ngy ?? nh?n gi t?t nh?t

vi-10% OFF

vi-10% OFF

Expired on Jan 01 2021

Total Option Price

vi-Private tour

vi-Private tour

Kch th??c: N/A

Kch th??c gi??ng: N/A

Hi?n th? thm

vi-10% OFF

vi-10% OFF

Expired on Jan 01 2021


Gi?m gi theo s? ng??i
Ng??i l?n 2+ 3+ 4+ 6+ 8+
Gi 178 139 125 101 89

* Gi: USD/ng??i l?n

vi-10% OFF

vi-10% OFF

Expired on Jan 01 2021

Total Option Price

L?ch trnh

vi-Fingernail island - Gam Ghi island - May Rut island

B?a ?n: L

Ch? ?:


So snh v?i s?n ph?m khc

H?i ?p

?nh gi c?a khch hng

Bad

0

D?a vo 0 ?nh gi

Tm t?t ?nh gi

 • D?ch v?
  0
 • S? s?p x?p
  0
 • ?ng gi
  0
 • S? an ton
  0