Tour Sapa

30 + Tour Sapa

Đang lọc
 • -19%

  Đỉnh Fansipan 2N1D

   

  Xem bản đồ

  7.3

  30 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Sapa - Bản Cát Cát + thêm nữa - vi-Fansipan - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88GS08

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$61.0

  From: US$122.0

 • -53%

  Đỉnh Fansipan trọn ngày

   

  Xem bản đồ

  7.3

  22 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Sapa - vi-Fansipan + thêm nữa - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88SPP20

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  1 ngày

  Giá mỗi ngày

  US$62.0

  From: US$62.0

 • -16%

  Tour xe buýt Sapa - Cát Cát - Lao Chải - Tả Van 2N1D

   

  Xem bản đồ

  7.3

  13 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Sapa - Bản Cát Cát + thêm nữa - Bản Ý Linh Hồ - vi-Lao Chai - Bản Tả Van - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88WAT01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$46.0

  From: US$93.0

 • -10%

  Sapa - Chợ Bắc Hà 3D2N bằng xe buýt mỗi thứ Sáu

   

  Xem bản đồ

  7.8

  12 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Sapa - Bản Cát Cát + thêm nữa - Bản Ý Linh Hồ - vi-Lao Chai - Bản Tả Van - vi-Bac Ha Market - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88WAT06

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$45.0

  From: US$135.0

 • -11%

  Sapa Easy Trek 2D3N bằng tàu hỏa

   

  Xem bản đồ

  7.4

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Lao Cai - Bản Ý Linh Hồ + thêm nữa - vi-Lao Chai - Bản Tả Van - Bản Cát Cát - vi-Lao Cai - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88SP01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$43.0

  From: US$130.0

 • -11%

  Sapa Trek mức độ dễ 2N3D (homestay) bằng tàu hỏa

   

  Xem bản đồ

  7.6

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Sapa - Bản Ý Linh Hồ + thêm nữa - vi-Lao Chai - Bản Tả Van - vi-Giang Ta Chai - vi-Su Pan - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88SP03

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$37.0

  From: US$112.0

 • -21%

  Sapa Trek mức độ vừa 3D4N (homestay-hotel) bằng tàu hỏa

   

  Xem bản đồ

  7.7

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Sapa - Bản Ý Linh Hồ + thêm nữa - vi-Lao Chai - Bản Tả Van - vi-Giang Ta Chai - Bản Cát Cát - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88SP04

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  4 days

  Giá mỗi ngày

  US$36.0

  From: US$147.0

 • -9%

  Chinh phục đỉnh Fansipan 2D3N bằng tàu hỏa

   

  Xem bản đồ

  7.7

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Lao Cai - vi-Sapa + thêm nữa - vi-Fansipan - vi-Sapa - vi-Lao Cai - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88SPP12

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$53.0

  From: US$159.0

 • -6%

  Sapa Motorbiking và Homestay 2D3N bằng tàu hỏa

   

  Xem bản đồ

  7.4

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Lao Cai - vi-Sapa + thêm nữa - vi-Lao Chai - Bản Tả Van - vi-Nam Sai Village - vi-Lao Cai - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88SPP16

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$55.0

  From: US$166.0

 • -10%

  Leo núi Sapa bằng xe buýt 3N2D (homestay và khách sạn)

   

  Xem bản đồ

  7.3

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Sapa - Bản Ý Linh Hồ + thêm nữa - vi-Lao Chai - Bản Tả Van - vi-Giang Ta Chai - Bản Cát Cát - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88WAT03

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$36.0

  From: US$108.0

 • -16%

  Sapa - chợ Bắc Hà 2D1N bằng xe buýt mỗi thứ Bảy

   

  Xem bản đồ

  7.4

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Sapa - Bản Cát Cát + thêm nữa - vi-Bac Ha Market - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88WAT05

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$48.0

  From: US$97.0

 • -11%

  Sapa Trekking với chợ Bắc Hà 3N4D bằng tàu hỏa

   

  Xem bản đồ

  7.5

  4 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Sapa - Bản Ý Linh Hồ + thêm nữa - vi-Lao Chai - Bản Tả Van - Bản Cát Cát - vi-Bac Ha Market - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88SP06

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  4 days

  Giá mỗi ngày

  US$41.0

  From: US$165.0

Tour Sapa

- 116 Đánh giá