Tour Mai Châu - Pù Luông

25 + Tour Mai Châu - Pù Luông

Đang lọc
 • -12%

  Tour riêng thung lũng Mai Châu trọn ngày

   

  Xem bản đồ

  7.4

  26 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi Old Quarter - Mai Châu - vi-Lac Village + thêm nữa - Bản Poom Coọng - vi-Hanoi Old Quarter
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi Old Quarter / vi-Hanoi Old Quarter
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88MCP01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  1 ngày

  Giá mỗi ngày

  US$40.0

  From: US$40.0

 • -11%

  Khám phá Mai Châu 2 ngày (tour riêng)

   

  Xem bản đồ

  7.5

  20 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - Mai Châu - vi-Lac Village + thêm nữa - Bản Văn - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88MCP02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$41.0

  From: US$82.0

 • -10%

  Tour nhóm khám phá Mai Châu 2 ngày

   

  Xem bản đồ

  7.3

  8 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - Mai Châu - Bản Nà Mèo + thêm nữa - vi-Hanoi
  • DURATION 2 ngày 1 đêm
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88MCG03

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$36.0

  From: US$72.0

 • -49%

  Mai Châu - Pù Luông trekking 2 ngày

   

  Xem bản đồ

  7.4

  8 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - Mai Châu - Bản Poom Coọng + thêm nữa - Pù Luông - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88MCP09

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$119.0

  From: US$239.0

 • Oct 26, 2020
  US$72.0

  8

  25h 32m 32s

  -16%

  Kì nghỉ Mai Châu 2 ngày

   

  Xem bản đồ

  7.5

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - Mai Châu - vi-Lac Village + thêm nữa - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88MCG04

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$36.0

  From: US$72.0

 • -47%

  Mai Châu - Pù Luông trekking 3 ngày

   

  Xem bản đồ

  7.4

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - Mai Châu - Bản Poom Coọng + thêm nữa - Pù Luông - vi-Kho Muong Village - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88MCP10

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$123.0

  From: US$369.0

 • Oct 28, 2020
  US$549.0

  3

  22h 28m 28s

  -47%

  Mai Châu - Pù Luông 5 ngày trek mức độ khó

   

  Xem bản đồ

  7.5

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - Mai Châu - Pù Luông + thêm nữa - vi-Kho Muong Village - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88MCP11

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  5 days

  Giá mỗi ngày

  US$109.0

  From: US$549.0

 • -10%

  Pù Luông đi bộ mức độ khó 3 ngày 2 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.6

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - Pù Luông - vi-Hieu Warterfall + thêm nữa - vi-Kho Muong Village - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88PLG02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$42.0

  From: US$126.0

 • Oct 29, 2020
  US$278.0

  11

  46h 28m 28s

  -29%

  Mai Châu Trekking Homestay 3 ngày

   

  Xem bản đồ

  7.4

  4 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - Mai Châu - Bản Poom Coọng + thêm nữa - Bản Văn - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88MCP05

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$92.0

  From: US$278.0

 • Oct 29, 2020
  US$220.0

  12

  46h 28m 28s

  -34%

  Pù Luông Retreat 3 ngày/ 2 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.4

  4 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - Pù Luông - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88PLR02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$73.0

  From: US$220.0

 • -62%

  Tour riêng Hòa Bình - Mai Châu 2 ngày

   

  Xem bản đồ

  7.5

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Hoa Binh Hydroelectric - vi-Thac Bo Temple + thêm nữa - Mai Châu - Bản Pà Cò - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88MCP03

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$134.0

  From: US$269.0

 • -45%

  Mai Châu Trekking 4 ngày

   

  Xem bản đồ

  7.5

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - Mai Châu - Bản Hang Kia + thêm nữa - Bản Văn - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88MCP06

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  4 days

  Giá mỗi ngày

  US$102.0

  From: US$409.0

Tour Mai Châu - Pù Luông

- 96 Đánh giá