Tour Huế

10 + Tour Huế

Đang lọc
 • -28%

  Vườn quốc gia Bạch Mã cả ngày từ thành phố Huế

   

  Xem bản đồ

  7.3

  24 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hue - Vườn quốc gia Bạch Mã - vi-Hue
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hue / vi-Hue
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88HUE09

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  1 ngày

  Giá mỗi ngày

  US$90.0

  From: US$90.0

 • Oct 29, 2020
  US$48.0

  11

  67h 11m 11s

  -36%

  Tour thành phố Huế trọn ngày

   

  Xem bản đồ

  7.5

  11 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hue - Chùa Thiên Mụ - Chợ Đông Ba + thêm nữa - Lăng Khải Định - Lăng Minh Mạng - vi-Hue
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hue / vi-Hue
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88HUE03

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  1 ngày

  Giá mỗi ngày

  US$48.0

  From: US$48.0

 • -70%

   

  Xem bản đồ

  7.2

  10 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hue - vi-Quang Tri Citadel - vi- Phong Nha Caves + thêm nữa - vi-Hue
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hue / vi-Hue
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88HUE05

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  1 ngày

  Giá mỗi ngày

  US$40.0

  From: US$40.0

 • Oct 29, 2020
  US$50.0

  9

  67h 11m 11s

  -63%

   

  Xem bản đồ

  7.3

  8 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hue - vi-Quang Tri Citadel - vi-Hien Luong Bridge + thêm nữa - vi-Thien Duong Cave - vi-Hue
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hue / vi-Hue
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88HUE06

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  1 ngày

  Giá mỗi ngày

  US$50.0

  From: US$50.0

 • -38%

  Tour ẩm thực Huế

   

  Xem bản đồ

  7.4

  8 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hue - Cồn Hến - vi-Hue
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hue / vi-Hue
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88HUE08

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  1 ngày

  Giá mỗi ngày

  US$30.0

  From: US$30.0

 • Tour du lịch nhóm Huế - Hội An 3 ngày

   

  Xem bản đồ

  7.4

  8 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hue - Chợ Đông Ba - Kinh Thành Huế + thêm nữa - Lăng Tự Đức - Lăng Khải Định - Lăng Cô - vi-Cham Museum - vi-Hoi An - vi-Hue
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hue / vi-Hue
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88HUE13

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$50.0

  From: US$150.0

 • Oct 27, 2020
  US$75.0

  3

  4h 49m 49s

  Huế - Bạch Mã - Lăng Cô 2 ngày / 1 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.3

  7 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hue - Vườn quốc gia Bạch Mã - Thác Đỗ Quyên + thêm nữa - Lăng Cô - vi-Hue
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hue / vi-Hue
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88HUE11

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$37.0

  From: US$75.0

 • -48%

  Tour Phước Tích - Tam Giang trọn ngày

   

  Xem bản đồ

  7.5

  7 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hue - Làng Phước Tích - Phá Tam Giang + thêm nữa - vi-Hue
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hue / vi-Hue
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88HUE12

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  1 ngày

  Giá mỗi ngày

  US$67.0

  From: US$67.0

 • Oct 28, 2020
  US$39.0

  12

  19h 11m 11s

  -68%

  Tour Huế DMZ trọn ngày

   

  Xem bản đồ

  7.6

  6 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hue - vi-Dakrong Bridge - vi-Rockpile + thêm nữa - vi-Khe Sanh Combat Base - vi-Vinh Moc tunnels - vi-Hue
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hue / vi-Hue
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88HUE04

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  1 ngày

  Giá mỗi ngày

  US$39.0

  From: US$39.0

 • -34%

  Tour Huế nửa ngày

   

  Xem bản đồ

  7.7

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hue - Chợ Đông Ba - Chùa Thiên Mụ + thêm nữa - Kinh Thành Huế - Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế - vi-Hue
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hue / vi-Hue
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88HUE02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  1 ngày

  Giá mỗi ngày

  US$35.0

  From: US$35.0

1

Tour Huế

- 94 Đánh giá