vi-Sena Cruise

- 0 Đánh giá

 • -20%

   

  Xem bản đồ

  0

  0 phản hồi - Bad


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Tuan Chau Harbor - Hang Sáng và hang Tối + thêm nữa - vi-Viet Hai Village - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31SEN01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$84.0

  From: US$168.0

 • -20%

   

  Xem bản đồ

  0

  0 phản hồi - Bad


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Tuan Chau Harbor - Vịnh Lan Hạ + thêm nữa - Hang Sáng và hang Tối - vi-Cat Ba Island - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31SEN02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$89.0

  From: US$268.0