Du thuyền Mien Tay Sampan

Du thuyền Mien Tay Sampan

- 27 Đánh giá

 • -36%

  Xuồng Miền Tây 2 ngày/ 1 đêm Cái Bè - Mỹ Tho

   

  Xem bản đồ

  6.9

  4 phản hồi - Medium


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - Cái Bè - vi-My Tho + thêm nữa - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MTS12

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$197.0

  From: US$395.0

 • -47%

  Xuồng Miền Tây 3 ngày Sa Đéc - Cái Bè - Mỹ Tho

   

  Xem bản đồ

  7.9

  4 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - Sa Đéc - Cái Bè + thêm nữa - vi-My Tho - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MTS22

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$216.0

  From: US$650.0

 • -36%

  Miền Tây Sampan 2 ngày / 1 đêm Mỹ Tho - Cái Bè

   

  Xem bản đồ

  7.7

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - vi-My Tho - Cái Bè + thêm nữa - vi-Ho Chi Minh City
  • DURATION 2 Ngày 1 đêm
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MTS11

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$197.0

  From: US$395.0

 • Oct 29, 2020
  US$690.0

  12

  47h 3m 3s

  -49%

  Xuồng Miền Tây 3 ngày Cái Bè - Sa Đéc - Long Xuyên

   

  Xem bản đồ

  8.0

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - Cái Bè - Sa Đéc + thêm nữa - vi-Long Xuyen - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MTS23

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$230.0

  From: US$690.0

 • -49%

  Xuồng Miền Tây 3 ngày Long Xuyên - Sa Đéc - Cái Bè

   

  Xem bản đồ

  7.2

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - vi-Long Xuyen - Sa Đéc + thêm nữa - Cái Bè - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MTS24

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$230.0

  From: US$690.0

 • -48%

  Đi xuồng Miền Tây 3 ngày Cần Thơ - Mỹ Tho

   

  Xem bản đồ

  7.9

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - vi-Can Tho - Cái Bè + thêm nữa - vi-My Tho - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MTS26

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$218.0

  From: US$655.0

 • -47%

  Miền Tây Sampan 3 ngày Mỹ Tho - Cái Bè - Sa Đéc

   

  Xem bản đồ

  8.0

  2 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - vi-My Tho - Cái Bè + thêm nữa - Sa Đéc - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MTS21

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$216.0

  From: US$650.0

 • Oct 27, 2020
  US$420.0

  2

  23h 3m 3s

  -40%

  Xuống Miền Tây 2 ngày/ 1 đêm Cái Bè - Sa Đéc

   

  Xem bản đồ

  7.5

  2 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - Cái Bè - Sa Đéc + thêm nữa - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MTS13

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$210.0

  From: US$420.0

 • -48%

  Xuồng Miền Tây 3 ngày Mỹ Tho - Cần Thơ

   

  Xem bản đồ

  7.5

  2 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - vi-My Tho - Cái Bè + thêm nữa - vi-Vinh Long - vi-Tra On - vi-Can Tho - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MTS25

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$218.0

  From: US$655.0

 • -39%

  Xuồng Miền Tây 2 ngày/ 1 đêm Sa Đéc - Cái Bè

   

  Xem bản đồ

  6.8

  1 phản hồi - Medium


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - Sa Đéc - Cái Bè + thêm nữa - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MTS14

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$210.0

  From: US$420.0