Du thuyền Mekong Emotion

Du thuyền Mekong Emotion

- 13 Đánh giá

 • -16%

  Du thuyền Mekong Emotion 3 ngày Cái Bè - Sa Đéc - Cần Thơ

   

  Xem bản đồ

  7.4

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - Cái Bè - Sa Đéc + thêm nữa - vi-Can Tho - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30FUN03

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$123.0

  From: US$370.0

 • -13%

  Du thuyền Mekong Emotion 2 ngày/ 1 đêm Cái Bè - Sa Đéc

   

  Xem bản đồ

  7.6

  4 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - Cái Bè - Sa Đéc + thêm nữa - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30FUN02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$100.0

  From: US$200.0

 • -13%

  Du thuyền Mekong Emotion 2 ngày/ 1 đêm Cái Bè - Cần Thơ

   

  Xem bản đồ

  7.2

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - Cái Bè - vi-Tra On + thêm nữa - vi-Can Tho - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30FUN01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$100.0

  From: US$200.0

 • -16%

  Du thuyền Mekong Emotion 3 ngày Mỹ Tho - Cái Bè - Sa Đéc

   

  Xem bản đồ

  7.8

  1 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - vi-Can Tho - Sa Đéc + thêm nữa - Cái Bè - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30FUN04

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$123.0

  From: US$370.0