Du thuyền Mekong Eyes

Du thuyền Mekong Eyes

- 9 Đánh giá

 •  

  Xem bản đồ

  7.6

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Phnom Penh - Châu Đốc - vi-Can Tho + thêm nữa - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Phnom Penh / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MKE32

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$146.0

  From: US$438.0

 • Nov 01, 2020
  US$675.0

  3

  36h 3m 3s

  -30%

  Du thuyền Mekong Eyes Explorer 4D3N Phnom Penh - Sài Gòn

   

  Xem bản đồ

  7.5

  4 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Phnom Penh - vi-Cao Lanh - Sa Đéc + thêm nữa - Cái Bè - vi-Can Tho - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Phnom Penh / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MEE32

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  4 days

  Giá mỗi ngày

  US$168.0

  From: US$675.0

 • Nov 02, 2020
  US$305.0

  2

  12h 3m 3s

  -10%

  vi-Mekong Eyes Cruise 2 days Saigon - Con Dao

   

  Xem bản đồ

  0

  0 phản hồi - Bad


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - Cái Bè - vi-Can Tho + thêm nữa - Côn Đảo
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / Côn Đảo
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MKE71

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$152.0

  From: US$305.0

 • Nov 01, 2020
  US$305.0

  13

  12h 3m 3s

  -10%

  vi-Mekong Eyes Cruise 2 days Con Dao - Saigon

   

  Xem bản đồ

  0

  0 phản hồi - Bad


  • HÃNG TOUR Côn Đảo - vi-Can Tho - Cái Bè + thêm nữa - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Côn Đảo / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MKE72

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$152.0

  From: US$305.0

 • Nov 01, 2020
  US$431.0

  10

  12h 3m 3s

  -13%

  vi-Mekong Eyes Cruise 2 days Saigon - Con Dao

   

  Xem bản đồ

  0

  0 phản hồi - Bad


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - vi-Can Tho - Cái Bè + thêm nữa - vi-Can Tho - Côn Đảo
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / Côn Đảo
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MKE81

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$143.0

  From: US$431.0

 • Nov 01, 2020
  US$431.0

  10

  36h 3m 3s

  -13%

  vi-Mekong Eyes Cruise 2 days Con Dao - Saigon

   

  Xem bản đồ

  0

  0 phản hồi - Bad


  • HÃNG TOUR Côn Đảo - vi-Can Tho - Cái Bè + thêm nữa - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Côn Đảo / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MKE82

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$143.0

  From: US$431.0

 •  

  Xem bản đồ

  0

  0 phản hồi - Bad


  • HÃNG TOUR Phnom Penh - Châu Đốc - vi-Can Tho + thêm nữa - Cái Bè - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Phnom Penh / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MKE62

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  4 days

  Giá mỗi ngày

  US$143.0

  From: US$572.0