Du thuyền Le Cochinchine

Du thuyền Le Cochinchine

- 19 Đánh giá

 • Oct 28, 2020
  US$1,304.0

  10

  48h 28m 28s

  -14%

  Du thuyền Le Cochinchine 7 ngày Sài Gòn - Siem Reap

   

  Xem bản đồ

  7.3

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - Cái Bè - Sa Đéc + thêm nữa - vi-Long Xuyen - Châu Đốc - Phnom Penh - Xiêm Riệp
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / Xiêm Riệp
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30LEC31

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  7 days

  Giá mỗi ngày

  US$186.0

  From: US$1,304.0

 • -11%

  Du thuyền Le Cochinchine 2 ngày/ 1 đêm Cái Bè - Cần Thơ

   

  Xem bản đồ

  7.1

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - Cái Bè - vi-Can Tho + thêm nữa - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30LEC12

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$103.0

  From: US$206.0

 • -11%

  Du thuyền Le Cochinchine 2 ngày/ 1 đêm Cần Thơ - Cái Bè

   

  Xem bản đồ

  7.6

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - vi-Can Tho - Cái Bè + thêm nữa - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30LEC11

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$103.0

  From: US$206.0

 • -11%

  Du thuyền Le Cochinchine 2 ngày/ 1 đêm Cái Bè - Sa Đéc

   

  Xem bản đồ

  7.8

  2 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - Cái Bè - Sa Đéc + thêm nữa - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30LEC13

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$103.0

  From: US$206.0

 • Oct 28, 2020
  US$1,304.0

  11

  48h 28m 28s

  -14%

  Du thuyền Le Cochinchine 7 ngày Siem Reap - Sài Gòn

   

  Xem bản đồ

  7.0

  2 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - Xiêm Riệp - Phnom Penh + thêm nữa - Châu Đốc - vi-Long Xuyen - Sa Đéc - Cái Bè
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / Cái Bè
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30LEC32

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  7 days

  Giá mỗi ngày

  US$186.0

  From: US$1,304.0

 • Oct 26, 2020
  US$340.0

  10

  23h 32m 32s

  -13%

  Du thuyền Le Cochinchine 3 ngày Cái Bè - Sa Đéc - Cần Thơ

   

  Xem bản đồ

  8.0

  1 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - Cái Bè - Sa Đéc + thêm nữa - vi-Can Tho - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30LEC21

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$113.0

  From: US$340.0

 • Oct 28, 2020
  US$340.0

  12

  24h 28m 28s

  -13%

  Du thuyền Le Cochinchine 3 ngày Cần Thơ - Sa Đéc - Cái Bè

   

  Xem bản đồ

  6.6

  1 phản hồi - Medium


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - vi-Can Tho - Sa Đéc + thêm nữa - Cái Bè - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30LEC22

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$113.0

  From: US$340.0