vi-La Pinta Luxury Cruise

vi-La Pinta Luxury Cruise

- 0 Đánh giá

 • -20%

   

  Xem bản đồ

  0

  0 phản hồi - Bad


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Got Pier - vi-Trung Trang Cave + thêm nữa - Hang Sáng và hang Tối - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31LPL01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  ngày

  From: US$156.0

 • -16%

   

  Xem bản đồ

  0

  0 phản hồi - Bad


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Got Pier - vi-Trung Trang Cave + thêm nữa - vi-Viet Hai Village - Bãi Ba Trái Đào - Hang Sáng và hang Tối - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31LPL02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  From: US$294.0