Du thuyền Jayavarman

Du thuyền Jayavarman

- 43 Đánh giá

 • Nov 01, 2020
  US$2,143.0

  2

  4h 55m 55s

  -51%

  Du thuyền Jayavarman 8 ngày Sài Gòn - Siem Reap (giữa tháng 9 - tháng 12)

   

  Xem bản đồ

  7.6

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - vi-My Tho - Cái Bè + thêm nữa - Phnom Penh - Kampong Cham - Kampong Chhnang - Xiêm Riệp
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / Xiêm Riệp
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30JAY11

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  8 days

  Giá mỗi ngày

  US$267.0

  From: US$2,143.0

 • Nov 01, 2020
  US$2,143.0

  11

  4h 55m 55s

  -51%

  vi-Jayavarman Cruise 8 days Siem Reap - Saigon (Mid Sep – Dec)

   

  Xem bản đồ

  7.4

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Xiêm Riệp - Kampong Chhnang - Kampong Cham + thêm nữa - Sa Đéc - Cái Bè - vi-My Tho - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Xiêm Riệp / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30JAY13

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  8 days

  Giá mỗi ngày

  US$267.0

  From: US$2,143.0

 • Nov 01, 2020
  US$1,286.0

  4

  4h 55m 55s

  -52%

  Du thuyền Jayavarman 5 ngày Phnom Penh - Siem Reap (giữa tháng 9 - tháng 12)

   

  Xem bản đồ

  7.6

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Phnom Penh - Kampong Cham - Xiêm Riệp
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Phnom Penh / Xiêm Riệp
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30JAY21

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  5 days

  Giá mỗi ngày

  US$257.0

  From: US$1,286.0

 • Nov 01, 2020
  US$1,286.0

  3

  4h 55m 55s

  -52%

  Du thuyền Jayavarman 5 ngày Siem Reap - Phnom Penh (giữa tháng 9 - tháng 12)

   

  Xem bản đồ

  7.5

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Xiêm Riệp - Kampong Chhnang - Kampong Cham + thêm nữa - Phnom Penh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Xiêm Riệp / Phnom Penh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30JAY23

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  5 days

  Giá mỗi ngày

  US$257.0

  From: US$1,286.0

 • -51%

  Du thuyền Jayavarman 8 ngày Siem Reap - Sài Gòn (tháng 1- giữa tháng 9)

   

  Xem bản đồ

  7.7

  4 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Xiêm Riệp - Kampong Cham + thêm nữa - Sa Đéc - Cái Bè - vi-My Tho - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Xiêm Riệp / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30JAY14

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  8 days

  Giá mỗi ngày

  US$267.0

  From: US$2,143.0

 • Nov 02, 2020
  US$1,286.0

  12

  4h 55m 55s

  -52%

  Du thuyền Jayavarman 5 ngày Phnom Penh - Siem Reap (tháng 1- giữa tháng 9)

   

  Xem bản đồ

  7.3

  4 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Phnom Penh - Kampong Cham - Xiêm Riệp
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Phnom Penh / Xiêm Riệp
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30JAY22

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  5 days

  Giá mỗi ngày

  US$257.0

  From: US$1,286.0

 • -52%

  Du thuyền Jayavarman 5 ngày Siem Reap - Phnom Penh (tháng 1 - giữa tháng 9))

   

  Xem bản đồ

  7.9

  4 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Xiêm Riệp - Kampong Cham - Phnom Penh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Xiêm Riệp / Phnom Penh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30JAY24

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  5 days

  Giá mỗi ngày

  US$257.0

  From: US$1,286.0

 • Nov 02, 2020
  US$1,025.0

  3

  4h 55m 55s

  -52%

  Du thuyền Jayavarman 4 ngày Sài Gòn - Phnom Penh

   

  Xem bản đồ

  7.6

  4 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - vi-My Tho - Cái Bè + thêm nữa - Sa Đéc - Phnom Penh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / Phnom Penh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30JAY41

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  4 days

  Giá mỗi ngày

  US$256.0

  From: US$1,025.0

 • Nov 02, 2020
  US$1,025.0

  12

  19h 5m 5s

  -52%

  Du thuyền Jayavarman 4 ngày Phnom Penh - Sài Gòn

   

  Xem bản đồ

  7.6

  4 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Phnom Penh - Sa Đéc - Cái Bè + thêm nữa - vi-My Tho - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Phnom Penh / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30JAY42

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  4 days

  Giá mỗi ngày

  US$256.0

  From: US$1,025.0

 • Nov 04, 2020
  US$2,143.0

  13

  67h 5m 5s

  -51%

  Du thuyền Jayavarman 8 ngày Sài Gòn - Siem Reap (tháng 1 - giữa tháng 9)

   

  Xem bản đồ

  7.8

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - vi-My Tho - Cái Bè + thêm nữa - Phnom Penh - Kampong Cham - Xiêm Riệp
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / Xiêm Riệp
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30JAY12

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  8 days

  Giá mỗi ngày

  US$267.0

  From: US$2,143.0