Du thuyền Jahan

Du thuyền Jahan

- 26 Đánh giá

 • Nov 02, 2020
  US$1,360.0

  12

  12h 51m 51s

  -61%

  Du thuyền Jahan 5 ngày Siem Reap - Phnom Penh (giữa tháng 9- tháng 12)

   

  Xem bản đồ

  7.7

  4 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Xiêm Riệp - Kampong Chhnang - Kampong Cham + thêm nữa - Phnom Penh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Xiêm Riệp / Phnom Penh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30JAH23

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  5 days

  Giá mỗi ngày

  US$272.0

  From: US$1,360.0

 • Nov 01, 2020
  US$1,074.0

  1

  12h 51m 51s

  -61%

  Du thuyền Jahan 4 ngày Sài Gòn - Phnom Penh

   

  Xem bản đồ

  7.7

  4 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - vi-My Tho - Cái Bè + thêm nữa - Sa Đéc - Phnom Penh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / Phnom Penh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30JAH41

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  4 days

  Giá mỗi ngày

  US$268.0

  From: US$1,074.0

 • Nov 02, 2020
  US$1,360.0

  9

  11h 9m 9s

  -61%

  Du thuyền Jahan 5 ngày Phnom Penh - Siem Reap (tháng 1 - giữa tháng 9)

   

  Xem bản đồ

  7.1

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Phnom Penh - Kampong Cham - Xiêm Riệp
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Phnom Penh / Xiêm Riệp
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30JAH22

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  5 days

  Giá mỗi ngày

  US$272.0

  From: US$1,360.0

 • Nov 04, 2020
  US$1,360.0

  9

  35h 9m 9s

  -61%

  Du thuyền Jahan 5 ngày Siem Reap - Phnom Penh (tháng 1 - giữa tháng 9)

   

  Xem bản đồ

  7.9

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Xiêm Riệp - Kampong Cham - Phnom Penh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Xiêm Riệp / Phnom Penh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30JAH24

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  5 days

  Giá mỗi ngày

  US$272.0

  From: US$1,360.0

 • Nov 01, 2020
  US$2,300.0

  12

  36h 51m 51s

  -60%

  vi-Jahan Cruise 8 days Saigon - Siem Reap (Jan - Mid Sep)

   

  Xem bản đồ

  7.7

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - vi-My Tho - Cái Bè + thêm nữa - Phnom Penh - Kampong Cham - Xiêm Riệp
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / Xiêm Riệp
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30JAH12

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  8 days

  Giá mỗi ngày

  US$287.0

  From: US$2,300.0

 • Nov 02, 2020
  US$2,300.0

  15

  12h 51m 51s

  -60%

  Du thuyền Jahan 8 ngày Sài Gòn - Siêm Riệp (Giữa tháng 9 - 12)

   

  Xem bản đồ

  7.6

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - vi-My Tho - Cái Bè + thêm nữa - Phnom Penh - Kampong Cham - Kampong Chhnang - Xiêm Riệp
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / Xiêm Riệp
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30JAH11

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  8 days

  Giá mỗi ngày

  US$287.0

  From: US$2,300.0

 • Nov 04, 2020
  US$1,074.0

  8

  35h 9m 9s

  -61%

  Du thuyền Jahan 4 ngày Phnom Penh - Sài Gòn

   

  Xem bản đồ

  7.7

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Phnom Penh - Sa Đéc - Cái Bè + thêm nữa - vi-My Tho - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Phnom Penh / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30JAH42

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  4 days

  Giá mỗi ngày

  US$268.0

  From: US$1,074.0

 • Nov 02, 2020
  US$1,360.0

  8

  12h 51m 51s

  -61%

  Du thuyền Jahan 5 ngày Phnom Penh - Siem Reap (giữa tháng 9 - tháng 12)

   

  Xem bản đồ

  7.3

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Phnom Penh - Kampong Cham - Xiêm Riệp
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Phnom Penh / Xiêm Riệp
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30JAH21

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  5 days

  Giá mỗi ngày

  US$272.0

  From: US$1,360.0