Du thuyền sông Mê Kông

102 + Du thuyền sông Mê Kông

Đang lọc
 • Nov 01, 2020
  US$265.0

  1

  57h 46m 46s

  -11%

  Tour du thuyền Mekong Eyes Explorer 2 ngày / 1 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.7

  10 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - vi-Can Tho - Cái Bè + thêm nữa - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MEE01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$132.0

  From: US$265.0

 • -11%

  Du thuyền Mekong Eyes 2 ngày giữa Cái Bè and Cần Thơ

   

  Xem bản đồ

  7.7

  10 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - Cái Bè - vi-Can Tho + thêm nữa - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MKE01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$114.0

  From: US$229.0

 • Oct 29, 2020
  US$675.0

  4

  14h 14m 14s

  -30%

  Du thuyền Mekong Eyes Explorer 4D3N Sài Gòn - Phnom Penh

   

  Xem bản đồ

  7.6

  9 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - vi-Can Tho - Cái Bè + thêm nữa - Sa Đéc - vi-Cao Lanh - Phnom Penh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / Phnom Penh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MEE31

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  4 days

  Giá mỗi ngày

  US$168.0

  From: US$675.0

 • Nov 01, 2020
  US$482.0

  13

  33h 46m 46s

  -24%

  Du thuyền Dragon Eyes Cái Bè - Cần Thơ 3 ngày

   

  Xem bản đồ

  7.7

  7 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - Cái Bè - vi-Can Tho + thêm nữa - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30DRE02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$160.0

  From: US$482.0

 • -11%

  Du thuyền Mekong Eyes Việt Nam - Campuchia 4 ngày

   

  Xem bản đồ

  7.5

  6 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - Cái Bè - vi-Can Tho + thêm nữa - Châu Đốc - Phnom Penh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / Phnom Penh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MKE61

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  4 days

  Giá mỗi ngày

  US$143.0

  From: US$572.0

 • Nov 01, 2020
  US$356.0

  12

  57h 46m 46s

  -16%

  Du thuyền Mekong Eyes 3 ngày giữa Cái Bè và Cần Thơ

   

  Xem bản đồ

  7.6

  6 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - Cái Bè - vi-Can Tho + thêm nữa - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MKE02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$118.0

  From: US$356.0

 • Oct 29, 2020
  US$2,143.0

  10

  14h 14m 14s

  -51%

  Du thuyền Jayavarman 8 ngày Sài Gòn - Siem Reap (giữa tháng 9 - tháng 12)

   

  Xem bản đồ

  7.6

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - vi-My Tho - Cái Bè + thêm nữa - Phnom Penh - Kampong Cham - Kampong Chhnang - Xiêm Riệp
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / Xiêm Riệp
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30JAY11

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  8 days

  Giá mỗi ngày

  US$267.0

  From: US$2,143.0

 • Nov 01, 2020
  US$2,143.0

  11

  57h 46m 46s

  -51%

  vi-Jayavarman Cruise 8 days Siem Reap - Saigon (Mid Sep – Dec)

   

  Xem bản đồ

  7.4

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Xiêm Riệp - Kampong Chhnang - Kampong Cham + thêm nữa - Sa Đéc - Cái Bè - vi-My Tho - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Xiêm Riệp / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30JAY13

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  8 days

  Giá mỗi ngày

  US$267.0

  From: US$2,143.0

 • Oct 29, 2020
  US$1,286.0

  8

  14h 14m 14s

  -52%

  Du thuyền Jayavarman 5 ngày Phnom Penh - Siem Reap (giữa tháng 9 - tháng 12)

   

  Xem bản đồ

  7.6

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Phnom Penh - Kampong Cham - Xiêm Riệp
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Phnom Penh / Xiêm Riệp
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30JAY21

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  5 days

  Giá mỗi ngày

  US$257.0

  From: US$1,286.0

 • Nov 01, 2020
  US$1,286.0

  3

  57h 46m 46s

  -52%

  Du thuyền Jayavarman 5 ngày Siem Reap - Phnom Penh (giữa tháng 9 - tháng 12)

   

  Xem bản đồ

  7.5

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Xiêm Riệp - Kampong Chhnang - Kampong Cham + thêm nữa - Phnom Penh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Xiêm Riệp / Phnom Penh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30JAY23

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  5 days

  Giá mỗi ngày

  US$257.0

  From: US$1,286.0

 •  

  Xem bản đồ

  7.6

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Phnom Penh - Châu Đốc - vi-Can Tho + thêm nữa - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Phnom Penh / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MKE32

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$146.0

  From: US$438.0

 • -21%

  Du thuyền Gecko Eyes Cái Bè - Sa Đéc 2 ngày

   

  Xem bản đồ

  7.3

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - Cái Bè - Sa Đéc + thêm nữa - vi-Can Tho - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30GEK03

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$209.0

  From: US$418.0

Du thuyền sông Mê Kông

- 78 Đánh giá