Du thuyền riêng

6 + Du thuyền riêng

Đang lọc
 • Oct 26, 2020
  US$660.0

  12

  4h 28m 28s

  -9%

  Du thuyền Petit White Dolphin Private 3 ngày/2 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.2

  6 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Hon Gai Harbour - vi-Vung Ha Beach + thêm nữa - vi-Vung Vieng Fishing Village - vi-Hon Gai Harbour - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31PWH02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$220.0

  From: US$660.0

 • -7%

  Du thuyền Prince 3 ngày/ 2 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.2

  6 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Halong international cruise port - vi-Thien Canh Son Cave + thêm nữa - vi-Vung Vieng Fishing Village - vi-Halong international cruise port - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31PRJ02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$308.0

  From: US$925.0

 • Oct 29, 2020
  US$387.0

  11

  67h 32m 32s

  -10%

  Du thuyền Petit White Dolphin Private 2 ngày/ 1 đêm

   

  Xem bản đồ

  6.8

  5 phản hồi - Medium


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Hon Gai Harbour - vi-Vung Vieng Fishing Village + thêm nữa - Vịnh Bái Tử Long - vi-Hon Gai Harbour - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31PWH01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$193.0

  From: US$387.0

 • Oct 26, 2020
  US$754.0

  2

  28h 28m 28s

  -9%

  Du thuyền Victory Star Private 3 ngày/2 đêm

   

  Xem bản đồ

  8.0

  2 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Tuan Chau Harbor - vi-Vung Vieng Fishing Village + thêm nữa - vi- Sung Sot Cave - Hang Sáng và hang Tối - vi-Luon Cave - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31VSP02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$251.0

  From: US$754.0

 • Oct 27, 2020
  US$510.0

  11

  19h 32m 32s

  -9%

  Du thuyền Prince 2 ngày/ 1 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.0

  1 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Halong international cruise port - vi-Thien Canh Son Cave + thêm nữa - vi-Vung Vieng Fishing Village - vi-Halong international cruise port - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31PRJ01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$255.0

  From: US$510.0

 • -10%

  Du thuyền Victory Star Private 2 ngày/1 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.2

  1 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Tuan Chau Harbor - vi-Vung Vieng Fishing Village + thêm nữa - vi- Sung Sot Cave - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31VSP01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$230.0

  From: US$460.0

1

Du thuyền riêng

- 21 Đánh giá