Du lịch Myanma

24 + Du lịch Myanma

Đang lọc
 • Oct 30, 2020
  US$3,044.0

  9

  9h 15m 15s

  -15%

  Tour Việt Nam & Myanmar 14 ngày

   

  Xem bản đồ

  7.4

  30 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - Đồng bằng sông Cửu Long - vi-Ho Chi Minh City + thêm nữa - vi-Da Nang - vi-Hoi An - vi-Hue - vi-Hanoi - vi-Halong Bay - vi-Hanoi - Yangon - Mandalay - Bagan - Yangon
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / Yangon
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T80VTP09

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  14 days

  Giá mỗi ngày

  US$217.4

  From: US$3,044.0

 • Oct 29, 2020
  US$3,762.0

  3

  14h 45m 45s

  -24%

  Tour du lịch Đông Dương 17 ngày

   

  Xem bản đồ

  7.5

  27 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Xiêm Riệp - Phnom Penh - Châu Đốc + thêm nữa - Đồng bằng sông Cửu Long - vi-Ho Chi Minh City - vi-Cu Chi Tunnels - vi-Ho Chi Minh City - vi-Da Nang - vi-Hoi An - vi-Hue - vi-Hanoi - vi-Halong Bay - vi-Hanoi - Yangon - Bagan - Mandalay - Yangon
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Xiêm Riệp / Yangon
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T80VTP12

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  17 days

  Giá mỗi ngày

  US$221.0

  From: US$3,762.0

 • Oct 30, 2020
  US$592.0

  10

  14h 45m 45s

  -13%

   

  Xem bản đồ

  7.4

  27 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Yangon - Bago - Thanlyin + thêm nữa - Yangon
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Yangon / Yangon
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T95FCP03

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  4 days

  Giá mỗi ngày

  US$148.0

  From: US$592.0

 • -34%

  Yangon - Bagan - Inle 5 ngày

   

  Xem bản đồ

  7.4

  25 phản hồi - Good

  Tour du lịch Yangon, Bagan và Inle của chúng tôi sẽ đưa bạn đến vùng đất thánh với những ngôi chùa Phật giáo nguy nga tráng lệ.


  • HÃNG TOUR Yangon - Bagan - Hồ Inle + thêm nữa - Yangon
  • DURATION 5 ngày 4 đêm
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Yangon / Yangon
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T95W2TP03

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  5 days

  Giá mỗi ngày

  US$196.0

  From: US$980.0

 • Oct 29, 2020
  US$4,431.0

  8

  14h 45m 45s

  -15%

   

  Xem bản đồ

  7.3

  22 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Yangon - Bagan - Mandalay + thêm nữa - Hồ Inle - Yangon - vi-Hanoi - vi-Ninh Binh - vi-Halong Bay - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Yangon / vi-Hanoi
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T80VTP08

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  14 days

  Giá mỗi ngày

  US$316.0

  From: US$4,431.0

 • Nov 01, 2020
  US$2,557.0

  13

  57h 15m 15s

  -27%

   

  Xem bản đồ

  7.4

  18 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Yangon - Bago - Pindaya + thêm nữa - Hồ Inle - Mandalay - vi-Sagaing - vi-Mingun - Bagan - Yangon
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Yangon / Yangon
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T95NM09

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  11 days

  Giá mỗi ngày

  US$232.0

  From: US$2,557.0

 • Oct 29, 2020
  US$1,886.0

  8

  38h 45m 45s

  -24%

   

  Xem bản đồ

  7.4

  16 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Mandalay - Bagan - Hồ Inle + thêm nữa - Yangon
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Mandalay / Yangon
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T95NM08

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  10 days

  Giá mỗi ngày

  US$188.0

  From: US$1,886.0

 •  

  Xem bản đồ

  7.5

  13 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Yangon - vi-Kyaikhtiyo - Bago + thêm nữa - Yangon
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Yangon / Yangon
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T95FCP04

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  4 days

  Giá mỗi ngày

  US$173.0

  From: US$695.0

 • Yangon - Bagan - Pindaya - Inle 6 ngày

   

  Xem bản đồ

  7.5

  11 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Yangon - Bagan - Pindaya + thêm nữa - Hồ Inle - Yangon
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Yangon / Yangon
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T95FCP08

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  6 days

  Giá mỗi ngày

  US$239.0

  From: US$1,438.0

 • Yangon - Mandalay - Bagan - Inle 7 ngày

   

  Xem bản đồ

  7.6

  10 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Yangon - Mandalay - Bagan + thêm nữa - Hồ Inle - Yangon
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Yangon / Yangon
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T95FCP09

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  7 days

  Giá mỗi ngày

  US$239.0

  From: US$1,674.0

 • -19%

   

  Xem bản đồ

  7.5

  9 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Yangon - Bago - Yangon
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Yangon / Yangon
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T95FCP01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$151.0

  From: US$455.0

 • Nov 01, 2020
  US$2,573.0

  2

  57h 15m 15s

  -32%

   

  Xem bản đồ

  7.6

  8 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Yangon - Pindaya - Hồ Inle + thêm nữa - Mandalay - vi-Sagaing - vi-Mingun - Bagan - Yangon
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Yangon / Yangon
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T95NM10

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  12 days

  Giá mỗi ngày

  US$214.0

  From: US$2,573.0

Du lịch Myanma

- 216 Đánh giá