Du thuyền Dragon Legend

Du thuyền Dragon Legend

- 14 Đánh giá

 • -11%

  Du thuyền Dragon Legend 2 ngày/ 1 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.5

  7 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Halong international cruise port - vi-Thien Canh Son Cave + thêm nữa - vi-Vung Vieng Fishing Village - vi-Halong international cruise port - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31DRL01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$101.0

  From: US$203.0

 • Oct 29, 2020
  US$333.0

  9

  70h 11m 11s

  -10%

  Du thuyền Dragon Legend 3 ngày/ 2 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.3

  7 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Halong international cruise port - Vịnh Bái Tử Long + thêm nữa - vi-Vung Vieng Fishing Village - vi-Thien Canh Son Cave - vi-Halong international cruise port - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31DRL02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$111.0

  From: US$333.0