Du thuyền Dragon Eyes

Du thuyền Dragon Eyes

- 40 Đánh giá

 • Dec 05, 2020
  US$482.0

  4

  2h 10m 10s

  -24%

  Du thuyền Dragon Eyes Cái Bè - Cần Thơ 3 ngày

   

  Xem bản đồ

  7.7

  7 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - Cái Bè - vi-Can Tho + thêm nữa - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30DRE02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$160.0

  From: US$482.0

 • Dec 05, 2020
  US$304.0

  9

  21h 50m 50s

  -23%

  Du thuyền Dragon Eyes Cái Bè - Cần Thơ 2 ngày

   

  Xem bản đồ

  7.5

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - Cái Bè - vi-Can Tho + thêm nữa - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30DRE01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$152.0

  From: US$304.0

 • Dec 05, 2020
  US$503.0

  3

  21h 50m 50s

  -17%

  Du thuyền Dragon Eyes 3 ngày - Phnom Penh (bằng tàu cao tốc)

   

  Xem bản đồ

  7.6

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - Cái Bè - vi-Can Tho + thêm nữa - Phnom Penh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / Phnom Penh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30DRE03

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$167.0

  From: US$503.0

 • Dec 04, 2020
  US$681.0

  12

  21h 50m 50s

  -18%

  Tour độc quyền du thuyền Dragon Eyes Sài Gòn - Phnom Penh

   

  Xem bản đồ

  7.8

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - Cái Bè - Sa Đéc + thêm nữa - Châu Đốc - Phnom Penh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / Phnom Penh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30DRE04

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  4 days

  Giá mỗi ngày

  US$170.0

  From: US$681.0

 • Dec 04, 2020
  US$557.0

  12

  21h 50m 50s

  -21%

  Du thuyền Dragon Eyes Sài Gòn - Phú Quốc 3 ngày

   

  Xem bản đồ

  7.8

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - Cái Bè - vi-Can Tho + thêm nữa - Đảo Phú Quốc
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / Đảo Phú Quốc
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30DRE51

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$185.0

  From: US$557.0

 • Dec 04, 2020
  US$410.0

  12

  45h 50m 50s

  -12%

  Du thuyền Dragon Eyes 2 ngày Sài Gòn - Phú Quốc

   

  Xem bản đồ

  7.5

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - Cái Bè - Đảo Phú Quốc
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / Đảo Phú Quốc
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30DRE61

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$205.0

  From: US$410.0

 • Dec 04, 2020
  US$557.0

  12

  21h 50m 50s

  -21%

  Du thuyền Dragon Eyes 3 ngày Phú Quốc - Sài Gòn

   

  Xem bản đồ

  7.7

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Đảo Phú Quốc - vi-Can Tho - Cái Bè + thêm nữa - vi-Can Tho - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Đảo Phú Quốc / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30DRE52

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$185.0

  From: US$557.0

 • Dec 05, 2020
  US$410.0

  2

  21h 50m 50s

  -12%

  Du thuyền Dragon Eyes 2 ngày Phú Quốc - Sài Gòn

   

  Xem bản đồ

  7.3

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Đảo Phú Quốc - Cái Bè - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Đảo Phú Quốc / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30DRE62

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$205.0

  From: US$410.0