vi-Aspira Cruise

vi-Aspira Cruise

- 0 Đánh giá

 • -10%

   

  Xem bản đồ

  0

  0 phản hồi - Bad


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Got Pier - Hang Sáng và hang Tối + thêm nữa - vi-Trung Trang Cave - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31ASP01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  From: US$153.0

 • -10%

   

  Xem bản đồ

  0

  0 phản hồi - Bad


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Tuan Chau Harbor - Hang Sáng và hang Tối + thêm nữa - Bãi Ba Trái Đào - vi-Viet Hai Village - vi-Cat Ba Island - vi-Trung Trang Cave - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31ASP02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  ngày

  From: US$315.0