Du thuyền Aqua Mekong

Du thuyền Aqua Mekong

- 41 Đánh giá

 • Oct 27, 2020
  US$2,646.0

  2

  1h 37m 37s

  -33%

  Du thuyền Aqua 3 đêm tại Phnom Penh (tháng 12 - tháng 8)

   

  Xem bản đồ

  7.7

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Phnom Penh - Kampong Chhnang - Phnom Penh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Phnom Penh / Phnom Penh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30AQU12

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  4 days

  Giá mỗi ngày

  US$661.0

  From: US$2,646.0

 • -37%

  Du thuyền Aqua Phnom Penh - Sài Gòn 7 đêm (Tháng 12- Tháng 8)

   

  Xem bản đồ

  7.4

  4 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Phnom Penh - Châu Đốc - Cái Bè + thêm nữa - vi-My Tho - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Phnom Penh / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30AQU34

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  8 days

  Giá mỗi ngày

  US$771.0

  From: US$6,175.0

 • -33%

  Du thuyền Aqua 3 đêm Phnom Penh - Sài Gòn

   

  Xem bản đồ

  7.6

  4 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Phnom Penh - Châu Đốc - Cái Bè + thêm nữa - vi-My Tho - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Phnom Penh / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30AQU13

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  4 days

  Giá mỗi ngày

  US$661.0

  From: US$2,646.0

 • -37%

  Du thuyền Aqua 7 đêm Siêm Riệp - Sài Gòn (tháng 8 - 11)

   

  Xem bản đồ

  8.0

  4 phản hồi - Good

  Tham gia cùng chúng tôi cho chuyến thám hiểm du thuyền Mekong Expedition 7 đêm, du khách sẽ có đầy đủ thời gian để khám phá những bí ẩn và kỳ quan mà chúng tôi đã khám phá giữa sông Mê Kông và sông... xem thêm Tham gia cùng chúng tôi cho chuyến thám hiểm du thuyền Mekong Expedition 7 đêm, du khách sẽ có đầy đủ thời gian để khám phá những bí ẩn và kỳ quan mà chúng tôi đã khám phá giữa sông Mê Kông và sông Tonle Sap và giữa các nền văn hóa đa dạng đang phát triển ở giữa chúng tôi.


  • HÃNG TOUR Xiêm Riệp - Phnom Penh - Châu Đốc + thêm nữa - Cái Bè - vi-My Tho - vi-Ho Chi Minh City
  • DURATION 8 ngày 7 đêm
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Xiêm Riệp / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30AQU31

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  8 days

  Giá mỗi ngày

  US$771.0

  From: US$6,175.0

 • -37%

  Du thuyền Aqua 7 đêm Sài Gòn - Siêm Riệp (tháng 8 - 11)

   

  Xem bản đồ

  8.0

  4 phản hồi - Good

  Tham gia cùng chúng tôi cho chuyến thám hiểm du thuyền Mekong Expedition 7 đêm, du khách sẽ có đầy đủ thời gian để khám phá những bí ẩn và kỳ quan mà chúng tôi đã khám phá giữa sông Mê Kông và sông... xem thêm Tham gia cùng chúng tôi cho chuyến thám hiểm du thuyền Mekong Expedition 7 đêm, du khách sẽ có đầy đủ thời gian để khám phá những bí ẩn và kỳ quan mà chúng tôi đã khám phá giữa sông Mê Kông và sông Tonle Sap và giữa các nền văn hóa đa dạng đang phát triển ở giữa chúng tôi


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - vi-My Tho - Châu Đốc + thêm nữa - Phnom Penh - Xiêm Riệp
  • DURATION 8 ngày 7 đêm
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / Xiêm Riệp
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30AQU32

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  8 days

  Giá mỗi ngày

  US$771.0

  From: US$6,175.0

 • -37%

  Du thuyền Aqua Sài Gòn - Phnom Penh 7 đêm (Tháng 12 - Tháng 8)

   

  Xem bản đồ

  7.4

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - vi-My Tho - Châu Đốc + thêm nữa - Phnom Penh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / Phnom Penh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30AQU33

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  8 days

  Giá mỗi ngày

  US$771.0

  From: US$6,175.0

 • Oct 29, 2020
  US$2,646.0

  2

  70h 23m 23s

  -33%

  Du thuyền Aqua 3 đêm Phnom Penh - Siêm Riệp (tháng 8 - 11)

   

  Xem bản đồ

  7.8

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Phnom Penh - Kampong Chhnang - Xiêm Riệp
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Phnom Penh / Xiêm Riệp
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30AQU11

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  4 days

  Giá mỗi ngày

  US$661.0

  From: US$2,646.0

 • Oct 26, 2020
  US$3,528.0

  3

  25h 37m 37s

  -37%

  Du thuyền Aqua 4 đêm Phnom Penh (tháng 12 - tháng 8)

   

  Xem bản đồ

  7.5

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Phnom Penh - Kampong Chhnang - Phnom Penh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Phnom Penh / Phnom Penh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30AQU22

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  5 days

  Giá mỗi ngày

  US$705.0

  From: US$3,528.0

 • Oct 26, 2020
  US$3,528.0

  9

  25h 37m 37s

  -37%

  Du thuyền Aqua 4 đêm Sài Gòn - Phnom Penh

   

  Xem bản đồ

  7.7

  3 phản hồi - Good

  Aqua Mekong sẽ đưa bạn đi khám phá từ Siem Reap (REP), Phnom Penh (PNH) hoặc Hồ Chí Minh (SGN-Sài Gòn), du thuyền trên sông Mê Kông 4 đêm đưa bạn xuống hoặc ngược dòng xem thêm Aqua Mekong sẽ đưa bạn đi khám phá từ Siem Reap (REP), Phnom Penh (PNH) hoặc Hồ Chí Minh (SGN-Sài Gòn), du thuyền trên sông Mê Kông 4 đêm đưa bạn xuống hoặc ngược dòng


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - vi-My Tho - Châu Đốc + thêm nữa - Phnom Penh
  • DURATION 5 ngày 4 đêm
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / Phnom Penh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30AQU23

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  5 days

  Giá mỗi ngày

  US$705.0

  From: US$3,528.0

 • -60%

  Du thuyền Jahan 8 ngày Siêm Riệp - Sài Gòn (Giữa tháng 9 - 12)

   

  Xem bản đồ

  7.6

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Xiêm Riệp - Kampong Chhnang - Kampong Cham + thêm nữa - Phnom Penh - Sa Đéc - Cái Bè - vi-My Tho - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Xiêm Riệp / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30JAH13

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  8 days

  Giá mỗi ngày

  US$287.0

  From: US$2,300.0

 • Oct 29, 2020
  US$2,300.0

  12

  70h 23m 23s

  -60%

  vi-Jahan Cruise 8 days Siem Reap - Saigon (Jan - Mid Sep)

   

  Xem bản đồ

  7.9

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Xiêm Riệp - Kampong Chhnang - Phnom Penh + thêm nữa - Sa Đéc - Cái Bè - vi-My Tho - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Xiêm Riệp / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30JAH14

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  8 days

  Giá mỗi ngày

  US$287.0

  From: US$2,300.0

 • Oct 26, 2020
  US$3,528.0

  1

  1h 37m 37s

  -37%

  Du thuyền Aqua 4 đêm Siêm Riệp - Phnom Penh (tháng 8 - tháng 11)

   

  Xem bản đồ

  7.6

  2 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Xiêm Riệp - Kampong Chhnang - Phnom Penh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Xiêm Riệp / Phnom Penh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30AQU21

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  5 days

  Giá mỗi ngày

  US$705.0

  From: US$3,528.0